Studio Shows: EGO

De eerste Studio Show: EGO is een magische mix van teksten, videoprojecties en muziek waarin Peter van Til de intieme zoektocht naar zichzelf openbaart. Zijn teksten zijn persoonlijk, maar herkenbaar. Iedereen zoekt zichzelf wel eens, en iedereen vindt wat anders. Peter bevindt zich in een kamer vol met videoprojecties en muziek. Dit is zijn binnenwereld. Kom binnen!   

The first Studio Show: EGO is a magical mix of lyrics, video projections and music in which Peter van Til reveals the intimate search for himself. His lyrics are personal, but recognizable. Everyone is looking for themselves sometimes, and everyone finds something different. Peter finds himself in a room filled with video projections and music. This is his inner world. Come on in!

Studio Shows is een reeks aan 30 minuten durende kunstzinnige shows. Iedere show richt zich tot een menselijk probleem of universeel gevoel; verdriet, geluk, rouw, jaloezie, succes, vooroordelen, stress, melancholie of hoop. Iets waar wij als mensen – ongeacht al onze verschillen – mee te maken krijgen. Studio Shows bieden rust, kracht, troostrijke en opbeurende gedachten voor iedereen. Zonder verplichtingen krijg je de tijd en ruimte om je te kunnen focussen op je innerlijke welzijn, kwetsbare kern en de uitdagingen die we allemaal tegenkomen in ons leven. Hierin sta je nooit alleen. De shows zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. Op een locatie te midden van het bedrijventerrein de Marslanden is de BrotherTill Filmstudio omgetoverd tot mini-theater, met een capaciteit van maximaal 15 mensen. Je komt binnen, gaat op een stoel zitten en kijkt/luistert naar een 30 minuten durende show. Voel je nergens toe verplicht; kom langs – voel je vrij – en laat je verwonderen en inspireren. Na elke show is er, voor wie dat wil, tijd en ruimte voor een drankje.

Studio Shows is a series of 30-minute artistic shows. Each show addresses a human problem or universal feeling; sadness, happiness, mourning, jealousy, success, prejudice, stress, melancholy or hope. Something that we as humans – regardless of all our differences – have to deal with. Studio Shows offer peace, strength, comforting and uplifting thoughts for everyone. Without obligations, you get the time and space to focus on your inner well-being, vulnerable core and the challenges we all encounter in our lives. You are never alone in this. The shows are free and open to everyone. At a location in the middle of the Marslanden business park, the BrotherTill Filmstudio has been transformed into a mini-theatre, with a capacity of up to 15 people. You enter, sit on a chair and watch/listen to a 30 minute show. Don’t feel obligated to anything; come by – feel free – and be amazed and inspired. After each show there is time and space for a drink for those who wish.

Belangrijke informatie:

Locatie: BrotherTill FilmStudio Newtonweg 35 (8013 RD, Zwolle)
Let op: Newtonweg 35 is aan de achterkant van het gebouw, de ingang zult u herkennen aan een BrotherTill reclamebord. 
Tijden: De Studio Show: EGO duurt 30 minuten en wordt drie keer op een dag gespeeld. Iedere Vrijdag/Zaterdag om: 19:30 en 21:00. Iedere Zondag om: 14:00 en 16:00. Op de door u gereserveerde ticket(s) staat uw tijdslot vermeld.

Dit event is niet meer beschikbaar
  • BrotherTill Film Studio
  • Newtonweg 35
  • Zwolle
Delen